Säännöt ja ohjeet

 

ANSIOMERKKIEN SÄÄNNÖT

 

 

1 §                Tunnustuksena Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:n hyväksi suoritetusta ansiokkaasta työstä tai kennelpiirin päämääriä edistävä muusta toiminnasta voidaan myöntää Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:n ansiomerkki, joka on pronssinen, hopeinen tai kultainen.

 

2 §                Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on vähintään kymmenen (10) viimeisen vuoden ajan ollut kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen ja on toiminut aktiivisesti Varsinais-Suomen Kennelpiirin jäsenyhdistyksen piirissä, kennelpiirissä ja niiden hyväksi erilaisissa tehtävissä.

 

3 §                Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on vähintään viidentoista (15) viimeisen vuoden ajan ollut kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen ja joka on aikaisemmin saanut Varsinais-Suomen Kennelpiirin pronssisen ansiomerkin ja joka on toiminut ansiokkaasti kennelpiirin ja jäsenyhdistyksen luottamustehtävissä. Pronssisen ja hopeisen merkin välillä täytyy olla vähintään vuosi

 

 

4 §                Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on vähintään  kahdenkymmenen (20) viimeisien vuoden ajan ollut kennelpiirissä jäsenyhdistyksen jäsen ja joka on aikaisemmin saanut Varsinais-Suomen Kennelpiirin hopeisen ansiomerkin ja joka on toiminut pitkäaikaisesta ja erityisen ansiokkaasti ja menestyksellisesti kennelpiirin päämääriä palvelevissa luottamuselimissä ja tehtävissä. Hopeisen ja kultaisen merkin välillä täytyy olla vähintään vuosi

                      "Hallitus voi kultaisen ansiomerkin jakamisessa niin todetessa poiketa     säännöistä."

 

5 §                Ansiomerkkejä myönnettäessä ansioksi lasketaan mm. erilaiset jäsenyhdistysten ja kennelpiirin yhteydessä suoritetut luottamus-, toimitsija- ja tuomaritehtävät jne.

 

6 §                Ansiomerkin myöntää kennelpiirin hallitus. Esitysoikeus ansiomerkin myöntämiseen on kennelpiirin hallituksen jäsenillä ja Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistysten hallituksilla.

 

7 §                Esityksessä on mainittava henkilön täydellinen nimi, syntymäaika, postiosoite ja ansiot.

 

8 §                Ansiomerkkien jako pyritään suorittamaan juhlallisesti ja mikäli mahdollisesta kennelpiirin vuosikokouksen tai jäsenyhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä.

 

9 §                Ansiomerkkien saajista pidetään Varsinais-Suomen kennelpiirin hallituksen toimesta luetteloa, josta käy ilmi  saajan nimi, ansiomerkin laatu ja myöntämispäivä.

 

10 §              Ansiomerkkiesitykset on lähetettävä kennelpirille vuosittain 31.12. mennessä

 

11 §              Nämä säännöt on vahvistettu Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:n hallituksen kokouksessa 3.9.2013